RE_MEMBER

Wat betekent het om mens te zijn? Wat is onze plek in de wereld? Hoe verhouden we ons tot niet-mensen? Dit thema biedt alternatieve opvattingen over de wereld door middel van geïnspireerde visies van kunstenaars en andere wegvoorbereiders die verder reiken dan de cognitieve kennis die zo dominant is in het Westen. De kunstenaars nemen ons mee in oeroude alsook pionierende wijsheden. Ze besteden aandacht aan de stemmen die zijn genegeerd door het voortdurende streven van het Westen naar groei en dominantie, en stellen dat juist het voortbestaan van onze soort binnenkort afhangt van een veranderend en inclusief perspectief.

RE_MEMBER verwijst naar datgene wat men nog zou kunnen leren door inzicht te verwerven uit indigenous en niet-westerse tradities, maar ook uit de vergeten oude manieren van het oude Westen om meer verbonden met de natuur om te gaan. Het onderzoekt het integreren van een vergeten mens-natuur relatie. Dit is in feite een ontwikkeling die globaal gaande is. Tegelijkertijd verwijst RE_MEMBER naar inclusiviteit. Want wie is lid, ‘member’ van de gemeenschap? Er is behoefte aan een gemeenschap waarin alle deelnemers gezien en gehoord worden: man, vrouw, LHBTQ+, verschillende achtergronden, nationaliteiten en ook de niet-mens.