RE_SPONSIBLE

Bij het thema RE_SPONSIBLE presenteren we projecten die ons bewust maken van de individuele rol, maar ons ook de grotere schakels in het grotere geheel tonen. Het blijkt vaak moeilijk om over het grotere plaatje na te denken, om ons zorgen te maken over de gevolgen van individuele acties wanneer het resultaat niet direct of pas aan de andere kant van de wereld zichtbare gevolgen heeft. Met aandacht voor (de)kolonisatie en kapitalisme versus degrowth, verkennen we waar de kansen liggen om ecologische veranderingen teweeg te brengen in onze – globale – samenleving? Kansen en oplossingen, waarbij niet meer het ‘ik’ in het middelpunt staat, maar een ‘wij’, dat iedereen op de planeet omvat, mens en niet-mens. Met RE_SPONSIBLE stimuleren we bezoekers hier over na te denken.