Kunstwerken_

Academie voor Beeldvorming

The Great Outdoors

Beeldend kunstenaar en theoloog Klaas Burger houdt zich bezig met urgente sociale kwesties, beleidsontwikkeling en gemeenschapsvorming. Hij is artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming, die door middel van kunst verandering in de samenleving zichtbaar wil maken. In verschillende samenwerkingsverbanden onderzoekt hij hoe we van elkaar kunnen leren en hoe grotere systemen op een nieuwe manier gevormd kunnen worden. Zo werkte hij samen met documentair fotograaf Mike Harris aan The Great Outdoors.

In deze aangrijpende serie volgen we enkele mannen, die in en rond Breda in het struikgewas onderdak zoeken. Harris’ beeldtaal doet denken aan geënsceneerde fotografie en is erop gericht de kijker te verwarren: het verschil tussen recreatief kamperen en overlevingskamperen lijkt bedrieglijk klein.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met De Conceptenbouwers. 


Visual artist and theologian Klaas Burger deals with urgent social issues, policy development, and community building. He is also the artistic director of the Academie voor Beeldvorming, which aims to make changes in society visible through art. Through various collaborations, he examines how we can learn from each other and how larger systems can be formed in a new way. For example, he worked with documentary photographer Mike Harris to compile a documentary based on an existing photo series.

In the gripping documentary The Great Outdoors, we follow homeless people in and around the city of Breda, who seek shelter in forests and parks. Harris’ imagery is reminiscent of staged photography and aims to confuse the viewer by showing that the difference between recreational camping and survival camping can sometimes be deceptively small. The familiarity makes it clear that the prevailing view of homelessness as a choice is false. It can happen to anyone.

This project is created in collaboration with De Conceptenbouwers.