Visie & Thema’s

RE_NATURE is een festival voor kunst en natuur. Het festival vond plaats van 8 t/m 31 oktober 2021 op de Tramkade, het creatieve gebied rondom Willem Twee, de Verkadefabriek en Social Label Lab / Werkwarenhuis in Den Bosch. Het festival bestaat uit ruim veertig kunstwerken, twee tentoonstellingen en een rijk programma van activiteiten.

Tijdens RE_NATURE ontdek je het werk van kunstenaars en ontwerpers die ons uitdagen om na te denken hoe we de ecologische disbalans kunnen herstellen. De wereld bevindt zich op een klimatologisch kruispunt. In rap tempo ontstaat het besef dat er op korte termijn actie nodig is. Hoewel wij duidelijk de oorzaak zijn als mens, kunnen we ook bijdragen aan de oplossing. Creativiteit en innovatie hebben we; nu nog langetermijnvisie en korte termijn actie.

Het festival wil onze bereidwilligheid en creativiteit inzetten om te onderzoeken hoe we tot een hernieuwde verbinding met natuur kunnen komen. We nodigen je uit om mee te ervaren, luisteren, vertragen en denken.
RE_consider, RE_think, RE_connect, RE_member, RE_kin & RE_generate!


Vision

RE_NATURE is a festival for art and nature. It took place from 8 – 31 October at Tramkade, the creative area near Willem Twee, de Verkadefabriek, and Social Label Lab/Werkwarenhuis in Den Bosch. The festival comprises over forty works of art, two exhibitions, and a comprehensive programme of activities.

During RE_NATURE you will discover the work of artists and designers who challenge us to think about how we can remedy the ecological imbalance. The world is at a climatic crossroads. People are rapidly realizing that action must be taken sooner rather than later. Although we are clearly the cause as human beings, we can also contribute to the solution. We have creativity and innovation: all we need now is long-term vision and short-term action.

The festival wants to use our willingness and creativity to explore how we can reconnect with nature.

We invite you to experience, listen, slow down, and reflect with us.
RE_consider, RE_think, RE_connect, RE_member, RE_kin & RE_generate!