Educatie

Educatie is een wezenlijk onderdeel van RE_NATURE. We willen de nieuwe generatie actief en duurzaam betrekken bij de thematiek. RE_GENERATION is de term die we gebruiken voor onze samenwerkingsverbanden met het onderwijs. RE_GENERATION staat voor de jonge generatie die we van belang achten voor het doorvoeren van een nieuw systeem. De generatie van onder andere Greta Thunberg en Extinction Rebellion. Actief, bewust, strijdlustig, klaar om het verdriet en de zorgen aan te kijken, maar ook om te strijden voor verbetering. 

In 2020 realiseerde Imke Ruigrok de onderwijsmodule FUTURE HEALTH, WITH NATURE voor de opleiding Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Jasper Udink ten Cate (Creative Chef) en de Onkruidenier waren gastdocent. Een resultaat van deze module is de restaurant-ervaring van WIER tijdens RE_NATURE. 

In 2021 volgde er een module voor de Master Future Ecologies op St. Joost School of Arts & Design Den Bosch, waar kunstenaar Jasper Griepink op uitnodiging van RE_NATURE het programma leidde. Ook vond een Module Bio Art plaats op de Hogeschool voor de Kunsten vanuit de onderzoeksgroep HKU Expertise Centre for Creative Technology i.s.m. RE_NATURE. Beide studentengroepen presenteren hun werk op het festival. 

In het najaar van 2021 volgden er projecten en samenwerkingsverbanden met een atelier op het (V)MBO Willem I college in Den Bosch, te zien in Huis ‘73, met het Studium Generale programma van de KABK Den Haag, en een samenwerking tussen de Indonesische kunstenaar Arahmaiani met de Universiteit van Utrecht en het Amsterdam Museum. 

Deze trajecten brachten, behalve veel nieuwe kennis, ook een platform om met de jonge generatie te werken en hen te betrekken en activeren bij de ecologische problematiek. In gesprek en in ontwikkeling vinden we nieuwe manieren om verhalen te delen en elkaar betrokken en scherp te houden.


Education

Education is an essential part of RE_NATURE. We want to actively and sustainably involve the new generation. RE_GENERATION is the term we use for our partnerships with educational institutions. RE_GENERATION stands for the young generation that we consider important for the implementation of a new system. The generation of Greta Thunberg, Extinction Rebellion, and others like them. They are active, aware, ready to take action, ready to face sadness and concern, but also to fight for improvement. 

Imke Ruigrok developed the educational module FUTURE HEALTH, WITH NATURE for the Crossover Creativity programme at Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in 2020. Jasper Udink ten Cate (Creative Chef) and de Onkruidenier were guest lecturers. A result of this module is the WIER restaurant experience during RE_NATURE.

This was followed by a module for the Master’s in Future Ecologies at St. Joost School of Arts & Design Den Bosch, where artist Jasper Griepink led the programme at the invitation of RE_NATURE. A Module Bio Art also took place at the Hogeschool voor de Kunsten from the research group HKU Expertise Centre for Creative Technology in collaboration with RE_NATURE. Both student groups will present their work at the festival.

This was followed in the autumn of 2021 by projects and collaborations with a studio at the (V)MBO Willem I College in Den Bosch, to be seen in Huis ’73, with the Studium Generale programme of the KABK The Hague, and a collaboration between the Indonesian artist Arahmaiani with Utrecht University and Amsterdam Museum.

These projects not only brought a lot of new knowledge, but also a platform to work with the younger generation and to involve and mobilize them for ecological issues. Through conversation and development, we find new ways to share stories and keep each other engaged and focused.