Organisatie

RE_NATURE wordt georganiseerd door Future of Work (FOW), een stichting die de verbinding zoekt tussen creatieve verbeeldingen van toekomstige innovaties en de (beroeps)praktijk van overmorgen.

Team RE_NATURE

Imke Ruigrok – Artistiek Directeur en Curator
Xandra van der Eijk – Curator Educatie
Jasper Griepink – Curator RE_MEMBER
Carlota Font Castelló – Assistent Curator
Marije Lieuwens – Pers & PR
Michelle Gulickx – Marketing & Communicatie
Tom Jaspers (Museumgoed) – Producent Tentoonstelling
Fay van Blitterswijk – Assistent Curator & Producent
Anne Bareman – Producent
Angelina Kumar – Producent


Organization

RE_NATURE is organized by Future of Work (FOW), a foundation that seeks to connect creative imaginations of future innovations with the (professional) practice of tomorrow.

Team RE_NATURE

Imke Ruigrok – Artistic Director and Curator
Xandra van der Eijk – Curator Education
Jasper Griepink – Curator RE_MEMBER
Carlota Font Castelló – Assistant Curator
Marije Lieuwens – Press & PR
Michelle Gulickx – Marketing & Communications
Tom Jaspers (Museumgoed) – Producer Exhibition
Fay van Blitterswijk – Assistant Curator & Producer
Anne Bareman – Producer
Angelina Kumar – Producer