Kunstwerken_

CREATIVE CHEF

Future Food City, 2021

Jasper Udink ten Cate is oprichter van Creative Chef Studio, een unieke studio die collectieve ervaringen en tentoonstellingen ontwerpt waar voedsel centraal staat. Het werk Future Food City is een stad van de toekomst, waar de problemen waar we nu voor staan grotendeels zijn opgelost. Economische systemen en voedselsystemen zijn in deze stad en samenleving radicaal anders ingericht. Bij het werk hoort ook een bijzondere ervaring in de vorm van een diner, dat tijdens RE_NATURE verschillende keren plaatsvindt. 

Tijdens deze multizintuiglijke en impactvolle avonden komen toekomst-denken, eten en architectuur samen. Je luistert er naar het utopische verhaal over de stad van de toekomst. De mensheid heeft de perfecte manier gevonden om te floreren en te leven in een stad die hyperlokaal en duurzaam is en waar biodiversiteit centraal staat.

Als gast aan tafel ben je voor een kort moment inwoner van Future Food City en ontdek je hoe het eten van de toekomst zal smaken.


Jasper Udink ten Cate is the founder of Creative Chef Studio, a unique studio that designs collective experiences and exhibitions that revolve around food. The work Future Food City is a city of the future, where the problems we face today are largely solved. Economic systems and food systems in this city and society are radically different. The work also includes a special experience in the form of a dinner, which takes place several times during RE_NATURE.

These multi-sensory and impactful evenings combine thinking about the future, food, and architecture. You will listen to the utopian story of the city of the future. Mankind has found the perfect way to thrive and live in a city that is hyper-local, sustainable, and biodiverse.

As a guest at the table, you become, for a brief moment, an inhabitant of Future Food City and discover what the food of the future will taste like.