Kunstwerken_

Fides Lapidaire

BROODJE POEP

Onder het motto ‘poep is goud waard’ maakt BROODJE POEP ons bewust van de waarde die wij dagelijks creëren, maar ook wegspoelen. Steeds vaker zoeken we naar manieren om een meer circulaire relatie met voedsel te krijgen: bijvoorbeeld met de consumptie van lokale producten, of met het composteren van GFT. Maar gek genoeg spoelen we het meest voor de hand liggende weg: onze poep verdwijnt in een uitgebreid ondergronds rioleringssysteem. Het is zoals met veel dingen die we ‘consumeren’: eigenlijk weten we niet goed meer waar het vandaan komt. Ook weten we niet wat er daarna mee gebeurt. In een plastic zakje komt het bij ons in de keuken en via de riolering en de vuilnisbak verdwijnt het weer uit ons huishouden. 

BROODJE POEP stelt: wat als we nu daadwerkelijk onze voedselkringloop sluiten? 

Wat als we de waardevolle compost die overblijft van ons eten nu eens hergebruiken en als mest gebruiken? Laten we de cirkel weer sluiten! Deze interactieve installatie heeft jouw input nodig. Doneer jij je poep in het composttoilet? 


With the slogan ‘poop is worth gold,’ BROODJE POEP makes us aware of the value we create, but also flush away, daily. We are increasingly looking for ways to have a more circular relationship with food: for example, by consuming local products, or by composting organic waste. But strangely enough, we flush away the most obvious thing: our poop disappears into an extensive underground sewage system. It is like many things we ‘consume’: we don’t really know where it comes from anymore. Nor do we know what happens to it afterwards. It arrives in our kitchen in a plastic bag and disappears from our household via the sewage system and the rubbish bin.

BROODJE POEP asks: what if we actually closed our food loop?

How about recycling the valuable compost left over from our food and using it as fertilizer? Let us close the loop! This interactive installation needs your input. Will you donate your poop in the composting toilet?