Kunstwerken_

Gayatri Kodikal

Fishlove with The Wind Change, 2013/2021

Fishlove with The Wind Change is een liefdesverhaal tussen verschillende soorten die in waterige omgevingen leven. Een melancholische vis die in het slib op de bodem van een moeras leeft, verlangt ernaar dicht bij de vissersvrouw te zijn die elke dag op bezoek komt. Een tragische wending laat de vis verscheuren, een roos groeit uit de gewonde mond. Eeuwen later, in een andere dimensie, wandelt een dichter overdag langs het moeras en wordt gebeten door de gekwelde vis.

Op de grond rondom het videowerk zal een patroon van rijstmeel verschijnen, dat in de loop van de tijd door de wind en de voetstappen van bezoekers weer zal verdwijnen. Het patroon ervan is geïnspireerd op Kolam-tekeningen, een vorm van traditionele kennis die door vrouwen in Zuid-India van generatie op generatie wordt doorgegeven.


Fishlove with The Wind Change is a love story between different species living in watery environments. A melancholic fish living in the silt at the bottom of a swamp longs to be close to the fisherwoman who visits every day. A tragic turn of events tears the fish apart; a rose grows from its wounded mouth. Centuries later, in another dimension, a poet walks along the swamp during the day and is bitten by the tormented fish.

A pattern of rice flour will appear on the ground around the video work, which will disappear in the course of time due to the wind and the footsteps of visitors. Its pattern is inspired by Kolam drawings, a form of traditional knowledge passed down from generation to generation by women of South India.