Kunstwerken_

Hans van Lunteren

Palmet van St. Jan, 2010 - lopend

In het kader van het kunstproject De Tuinman, bevestigde beeldend kunstenaar en hovenier Hans van Lunteren 10 jaar geleden een palmet aan de gevel van de Verkadefabriek. Een palmet is een fruitleiboom waarvan de stekjes op regelmatige afstanden, van- en evenwijdig aan elkaar opgekweekt zijn. De palmet voor de Verkadefabriek was gemaakt van een hoogstam perenboom, Triumph de Vienne. De palmet werd daarna met zorg opgekweekt. Vanaf het vierde jaar (2014) werd er ieder najaar een oogstdag gehouden, waarbij de kunstenaar het fruit aanbood aan belangstellenden en passanten.

Hans van Lunteren verbeeldt met Palmet van St. Jan het contrast tussen de kalmte en het geduld dat enerzijds nodig is om de palmet te realiseren, en anderzijds de snelheid en de veranderlijkheid van een dynamische stedelijke omgeving. De Palmet van St. Jan is een ijkpunt in de tijd en een monument voor de toekomst. De bomen zijn geplant op 24 november 2010 door Jan van der Putten, tot recent directeur van de Verkadefabriek en Peke Hofman, directeur CBK ’s-Hertogenbosch.


As part of the art project De Tuinman, artist and gardener Hans van Lunteren attached a palmette to the façade of the Verkade Factory 10 years ago. A palmette is a fruit espalier, whose cuttings are grown at regular intervals, from and parallel to each other. The palmette in front of the Verkade Factory was made from a standard pear tree, Triumph de Vienne. The palmette was then carefully cultivated. Every autumn since its fourth year (2014) a harvest day took place, during which the artist offered the fruit to interested parties and passers-by.

With St. John’s Palmette, Hans van Lunteren depicts the contrast between the calm and patience required to realize the palmette on the one hand, and the speed and changeability of a dynamic urban environment on the other. St. John’s Palmette is a benchmark in time and a monument to the future. The trees were planted on 24 November 2010 by Jan van der Putten, director of the Verkadefabriek until recently, and Peke Hofman, director of CBK ‘s-Hertogenbosch.