Kunstwerken_

Johan Grimonprez

All Memory is Theft: on storytelling & belonging, 2018-heden

Kunstenaar en filmmaker Johan Grimonprez verzamelde een gigantisch archief van menselijke interacties en visies op natuur. Hier kun je navigeren door een wonderlijke verzameling films, die ons zelfbeeld als consument, kolonialist en kapitalist van alternatieven voorziet. De collectie toont werk van o.a. Donna Haraway, Michael Hardt & Antonio Negri, Johannes Fabian en Elinor Ostrom, met minder bekende verhalen van filosofen en wetenschappers. Het is een archief met alternatieve visies voor de status quo, die aan een herziening toe is. Daarom misschien wel actueler dan ooit.  

De mens is een verhalenverteller, in de kunst, film en literatuur. We zijn op zoek naar betekenis en duiding van onze rol in het grotere geheel. All Memory is Theft laat zien dat er ook hoopvolle verhalen zijn, ondanks dat onze geschiedenis bol staat van ontluisterende verhalen over oorlog, misbruik en schimmige praktijken. Het archief voorziet ons van mogelijkheden om tot een herzien beeld van onszelf, en onze relatie met natuur en onze omgeving te komen. 


Artist and filmmaker Johan Grimonprez collected a gigantic archive of human interactions and visions of nature. Here you can navigate through a wonderful collection of films that provide alternatives to our self-image as consumers, colonialists, and capitalists. The collection shows work by Donna Haraway, Michael Hardt & Antonio Negri, Johannes Fabian, and Elinor Ostrom, among others, with lesser-known stories by philosophers and scientists. It is an archive of alternative visions to the status quo, which calls for review. That is why it is perhaps more topical than ever. 

Mankind has always been a storyteller, in art, film, and literature. We are looking for meaning and interpretation of our role in the bigger picture. All Memory is Theft shows that there are also hopeful stories, despite the fact that our history is full of shocking tales of war, abuse, and shady dealings. The archive provides us with opportunities to come to a revised view of ourselves, and our relationship with nature and our environment.