Kunstwerken_

Matthijs Bosman

Monument voor wat niet is gebeurd, 2021

De Tramkade had nog geen tramhalte, constateerde Matthijs Bosman, dus maakte hij er één. Neem plaats bij de halte ‘Hier en nu’. Tuur over het water en wie weet sta je wel stil bij ‘wat er niet is gebeurd.’

Tijdens het festival is Matthijs voor publiekssessies op de Tramhalte aanwezig om, al wachtend op de toekomst, met elkaar een levendig gesprek aan te gaan. Wat is de volgende halte? Waar komen we vandaan? Wat doen we nog niet om de wereld tot een betere plek te maken? Wat zien we over het hoofd? Samen met de kunstenaar vult u de blanco metrokaart op de Tramhalte aan, om zo de volgende bestemming te vinden.

Monument voor wat niet is gebeurd is gerealiseerd i.s.m. De Conceptenbouwers en blijft ook na het festival staan.


Matthijs Bosman noticed that Tramkade did not have a tram stop yet, so he made one. Take a seat at the ‘Here and Now’ stop. Gaze out over the water, and who knows, you might even dwell on ‘what did not happen.’

Matthijs will be present at the Tram Stop during the festival for public sessions to engage in lively conversation while waiting for the future to arrive. What is the next stop? Where do we come from? What are we not doing yet to make the world a better place? What are we overlooking? Together with the artist, you fill in the blank metro map on the Tram Stop to find your next destination.

Monument to what did not happen was realized in collaboration with De Conceptenbouwers and will remain after the festival.