Kunstwerken_

Melanie Bonajo

Night Soil | Daisy#1

Night Soil / Fake Paradise, 2014, 

Night Soil – Nocturnal Gardening, 2016

Daisy#1 (Last child in the Woods), 2017

Hallucinogene middelen zijn er al sinds het begin van de menselijke cultuur. Ze hebben invloed gehad op de manier waarop de samenleving is vormgegeven en hoe we onze relatie tot elkaar definiëren. Ze hebben een lange geschiedenis als medicijn, waarbij ze lichamelijke en geestelijke genezing stimuleren. Binnen het wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica en de populaire cultuur is echter een groot gebrek aan de vrouwelijke stem. Daarom heeft Melanie Bonajo vooral verhalen van vrouwen verzameld om in haar films te tonen. In de film Night Soil / Fake Paradise wordt gekeken naar alternatieve staten van bewustzijn, die door middel van het psychedelische brouwsel Ayahuasca worden opgeroepen. Een middel dat oorspronkelijk uit de Amazone afkomstig is, maar nu ook in het Westen erg populair is. De film Night Soil – Nocturnal Gardening portretteert een groep vrouwen die leven volgens alternatieve normen en die elk op hun eigen manier gemeenschappen hebben opgericht. 


Hallucinogens have been around since the beginning of human culture. They have influenced the way society is shaped and how we define our relationship to each other. They have a long history as medicine, stimulating physical and mental healing. However, within the scientific research on psychedelics and popular culture, you rarely hear a woman’s voice, which is why Melanie Bonajo has primarily collected stories from women to show in her films. The film Night Soil/Fake Paradise looks at alternative states of consciousness induced by the psychedelic brew Ayahuasca. A remedy that originated in the Amazon but is now also very popular in the West. The film Night Soil Nocturnal Gardening portrays a group of women who live by alternative standards and have each established communities in their own way.