Kunstwerken_

Müge Yilmaz

Serander, 2021

Serander ontleent zijn naam aan een traditioneel Turks gebouw waarin maïs hoog en droog wordt opgeslagen voor de winter. De vorm van deze installatie in de tentoonstelling is anders dan deze gebouwen, maar de functie is hetzelfde. Wat beschermd wordt is van de grond verheven, maar dat wat beschermd wordt vormt hier ook de constructie zelf. Het werk verkent ideeën over bescherming en overleving als gemeenschap, en onze geloofsovertuigingen daaromheen. Tegelijkertijd brengt het vragen over behoud en economische/ecologische gebrekkigheid naar voren. De bezoekers worden uitgenodigd om de installatie Serander te betreden en het te gebruiken als een plek van ontmoeting.

Yilmaz is betrokken bij het tuin-collectief Four Sisters, nabij Amsterdam, waar ook een gedeelte van deze planten zijn verbouwd en geoogst.  Serander takes its name from a traditional Turkish building where corn is stored high and dry for the winter. The installation in the exhibition has a different shape than these buildings, but its function is the same. What is protected is elevated from the ground, but this is also the construction itself. The work explores ideas of protection and survival as a community, and our beliefs in this regard. At the same time, it raises questions of conservation and economic/ecological inadequacy. Visitors are invited to enter the Serander installation and use it as a place to meet others.

Yilmaz is involved in the garden collective Four Sisters, near Amsterdam, where some of these plants have also been grown and harvested.