Online art_ Kunstwerken_

Olafur Eliasson

Little Sun

Olafur Eliasson (Denemarken, 1967) is een Deens-IJslandse kunstenaar die bekend staat om zijn sculpturen en grootschalige installatiekunst, waarbij hij elementen zoals licht, water en luchttemperatuur gebruikt om de ervaring van de kijker te stimuleren. In 1995 richtte hij Studio Olafur Eliasson op in Berlijn: een laboratorium voor ruimtelijk onderzoek. Het team van Studio Olafur Eliasson bestaat uit o.a. ambachtslieden, technici, architecten, kunsthistorici, ontwerpers en filmmakers en werkt samen om kunstwerken, projecten en tentoonstellingen te ontwikkelen. Naast het realiseren van kunstwerken in eigen huis, werken Eliasson en de studio samen met internationale specialisten vanuit verschillende expertises. 

Samen met Frederik Ottesen heeft Olafur Eliasson in 2012 de organisatie Little Sun opgericht. De organisatie streeft ernaar onrechtvaardigheid tegenover het klimaat te verminderen, bloeiende gemeenschappen te creëren die aangedreven worden door zonne-energie, en een overgang te bevorderen naar een wereld die volledig draait op hernieuwbare energie. Het idee voor Little Sun begon met een led-lamp werkend op zonne-energie, om miljarden mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit, van duurzaam licht te kunnen voorzien. Momenteel is de organisatie uitgegroeid tot een plek die over de hele wereld mensen inspireert om over te gaan tot klimaatactie.

Als onderdeel van Little Sun werd dit jaar ook het initiatief Fast Forward gelanceerd, waarbij vijf internationale kunstenaars uit de hele wereld zich bogen over de klimaatverandering en de mogelijke oplossingen daarvoor. 

Op deze pagina zie je de video’s van Fast Forward.


Olafur Eliasson (Denmark, 1967) is a Danish-Icelandic artist known for his sculptures and large-scale installation art, using elements such as light, water, and air temperature to stimulate the viewer’s experience. In 1995 he founded Studio Olafur Eliasson in Berlin: a laboratory for spatial research. The team at Studio Olafur Eliasson includes craftsmen, technicians, architects, art historians, designers, and filmmakers and works together to develop artworks, projects, and exhibitions. In addition to realizing artworks in-house, Eliasson and the studio collaborate with international specialists from different fields of expertise. 

Together with Frederik Ottesen, Olafur Eliasson founded the organization Little Sun in 2012. The organization aims to reduce injustice towards the climate, create thriving communities powered by solar energy, and promote a transition to a world that runs entirely on renewable energy. The idea for Little Sun began with an LED light bulb powered by solar energy, to provide sustainable light to billions of people who do not have access to electricity. Today, the organization has grown into a place that inspires people around the world to take climate action.

As part of Little Sun, this year also saw the launch of the Fast Forward initiative, in which five international artists from around the world looked at climate change and possible solutions to it

On this page, you can see the videos of Fast Forward.