Scan your nature

The True Talent Team

Wat zijn de talenten die je van nature hebt? Hoe kan je die talenten ontwikkelen en inzetten voor jezelf en om de aarde een stukje beter te maken? The True Talent Team wil je helpen daar achter te komen.

De Me.scan wil je helpen om jouw talenten te leren kennen zodat jij kunt zien hoe jij op jouw manier kunt bijdragen aan een betere wereld. We leren op school vooral veel voor het hoofd: informatie, talen, rekenen. Maar waar ben je eigenlijk al heel goed in, altijd al? Deze scan brengt jouw talenten in beeld.

Voor de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt hebben we namelijk allerlei kwaliteiten nodig. We hebben leiderschap nodig, mensen die het verhaal kunnen vertellen, maar ook leiders die verbinding weten mogelijk te maken. Ook zoeken we inspiratoren: mensen die een sterke visie hebben voor hoe het anders kan, die het kunnen laten zien, maar ook zij die anderen weten te inspireren.


What are your natural talents? How can you develop these talents and use them to your advantage and to make the earth a little better? The True Talent Team wants to help you find out.

The Me.scan wants to help you get to know your talents so you can see how you can contribute to a better world in your own way. At school, we learn a lot of things for the mind: information, languages, arithmetic. But what have you always been very good at? This scan shows your talents.

After all, we need all kinds of qualities for the challenges posed by climate change. We need leadership, people who can tell the story, but also leaders who know how to connect. We are also looking for inspirers: people who have a strong vision for how things can be done differently, who can show it, but also those who know how to inspire others.