Kunstwerken_

Social Label Lab

Social Label is in 2014 opgericht door ontwerper Petra Janssen en Simone Kramer. Zij ontwerpen arbeid op maat, voor design met betekenis. De stichting streeft ernaar om gerenommeerde ontwerpers samen te brengen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om samen unieke productlijnen te creëren.

De producten vertellen het verhaal van de makers en het publiek wordt hierbij betrokken. De producten worden verkocht in het Werkwarenhuis, waar een winkel en een restaurant is. Het Social Label Lab bouwt zo aan een aansprekende (werk)omgeving en nieuwe kansen voor kwetsbare groepen en een inclusieve drempelloze wereld. 

Momenteel zijn veertien werkplaatsen aangesloten en zeventien topontwerpers, waaronder Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, en Borre Akkersdijk.


Social Label was founded by designers Petra Janssen and Simone Kramer in 2014. They create customized work for design with meaning. The foundation strives to bring renowned designers together with people who have a disadvantage in the labor market to create unique product lines together.

The products tell the story of their creators, and the public is involved. The products are sold in the Werkwarenhuis, which has a shop and a restaurant. The Social Label Lab therefore builds an appealing environment, new opportunities for vulnerable groups, and an inclusive barrier-free world.

There are currently fourteen affiliated workshops and seventeen top designers, including Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, and Borre Akkersdijk.