Kunstwerken_

Tabita Rezaire

Seneb Water Healing, 2016 | Premium Connect, 2017

Seneb Water Healing biedt een online zegening aan, met water dat om haar genezende kwaliteiten is verzameld op plekken zoals de Nijl, de Amazone en een heilige bron in Samarkand. Het water helpt om herboren en krachtig te worden. Ga via de installatie naar seneb.house en bestel je eigen waterzegening. 

In de film Premium Connect maken we kennis met de Afrikaanse waarzeggingstradities en de studie van informatie, communicatie en technologie. Rezaire verbindt deze netwerken van kennis met de wereld van schimmels, met de kennis van onze voorouders en met quantumfysica. De film probeert de traditionele splitsingen tussen organisme, ziel en apparaat te overstijgen. Technologie en het spirituele zijn bij Tabita Rezaire geen tegengestelde werelden. Tijdens haar onderzoek naar koloniale routes en technologie, ontdekte ze dat computerwetenschap blijkt terug te leiden tot de waarzeggingsmethodes van de West-Afrikaanse Yoruba.


Seneb Water Healing offers an online blessing with water collected for its healing qualities from places such as the Nile, the Amazon, and a sacred spring in Samarkand. The water helps to become reborn and powerful. Go to seneb.house and order your own water blessing.

The film Premium Connect introduces us to African fortune-telling traditions and the study of information, communication, and technology. Rezaire connects these knowledge networks to the world of fungi, to the knowledge of our ancestors, and to quantum physics. The film attempts to transcend the traditional splits between organism, soul, and device. Technology and the spiritual are not opposing worlds for Tabita Rezaire. While researching colonial routes and technology, she discovered that computer science appears to be traced back to the fortune-telling methods of the West African Yoruba.