Kunstwerken_

Xandra van der Eijk

Ghost Reef, 2020-2021

Xandra van der Eijk is kunstenaar en onderzoeker. Zij verbindt in haar werk kunst, ecologie en activisme. 

De Noordzee is rijk aan wrakken, platforms, windmolens en andere menselijke structuren. Deze objecten van zee-exploitatie zijn onbedoeld hotspots voor biodiversiteit geworden. Het zijn antropogene koud-water koraalriffen, met elk een eigen ecologie en identiteit. Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem, maar toch zijn ze nauwelijks onderzocht of beschermd. Ghost Reef neemt ons mee naar een reconstructie van die wonderlijke onderwaterwereld met bevreemdende vormen en delicate geluiden, vanuit een meer-dan-menselijk perspectief. 

Aan de basis van de installatie liggen geluidsopnames van een rif ten noorden van de Waddeneilanden en een rif ten westen van Zeeland. De beelden zijn gebaseerd op zeldzame opnames van technische duikers.  

Het werk is tot stand gekomen met steun van Ambassade van de Noordzee en MU Hybrid Art House en is doorontwikkeld voor RE_NATURE. Speciale dank gaat uit naar Wageningen Marine Research en Stichting Duik de Noordzee Schoon. Beeldbewerking is van Sacha van den Haak en het geluidsontwerp van Sébastien Robert. 


Xandra van der Eijk is an artist and researcher who connects art, ecology, and activism in her work.

The North Sea is home to wrecks, platforms, windmills, and other man-made structures. These sea-exploitation objects have unintentionally become hotspots for biodiversity. They are anthropogenic cold-water coral reefs with their own ecology and identity. They play an important role in the ecosystem, yet they have hardly been studied or protected. Ghost Reef takes us to a reconstruction of that wonderful underwater world with strange shapes and delicate sounds, from a more-than-human perspective.

The installation is based on sound recordings of a reef north of the Wadden Islands and a reef west of Zeeland. The images are based on rare recordings by technical divers. 

The work was created with support from Ambassade van de Noordzee and MU Hybrid Art House and has been further developed for RE_NATURE. Special thanks to Wageningen Marine Research and Stichting Duik de Noordzee Schoon. The editing of the images was done by Sacha van den Haak and the sound design by Sébastien Robert.