Kunstwerken_

Zheng Bo

Pteridophilia I, 2016

In Pteridophilia I zien we een groep queer mannen die de natuur intrekt, waar ze haar liefhebben en strelen, en vervolgens de liefde bedrijven. Zheng Bo ziet een verband tussen gemeenschappen die worden buitengesloten en onze omgang met natuur. De plant in de film is de Taiwanese vogelnestvaren die wordt beschouwd als een delicatesse. 

Planten en natuur zijn we gaan zien als iets ‘buiten onszelf,’ iets wat we kunnen consumeren. Met de film Pteridophilia I houdt Zheng ons een spiegel voor, wat onze relatie met natuur betreft. We consumeren haar liefdeloos. We ‘zien haar niet,’ net zoals er groepen in de samenleving zijn die we niet zien of betrekken.

Zheng Bo is wetenschapper, filmmaker, kunstenaar en activist. Hij woont en werkt in Hong Kong.


In Pteridophilia I, we see a group of queer men who go out into nature, where they love and caress her, and then make love. Zheng Bo sees a link between communities being excluded and how we interact with nature. The plant in the film is the Taiwanese bird’s-nest fern, which is considered a delicacy.

We have come to see plants and nature as something ‘outside ourselves,’ something we can consume. With his film Pteridophilia I, Zheng holds up a mirror to our relationship with nature. We consume her lovelessly. We do not ‘see her,’ just as there are groups in society that we do not see or involve.

Zheng Bo is a scientist, filmmaker, artist, and activist. He lives and works in Hong Kong.