RE_SHAPE

Binnen dit thema onderzoeken we hoe design ons leven beter kan vormgeven, zodat mensen meer verbonden zijn met de natuur en ecologischer kunnen leven. RE_SHAPE wil alle vooropgezette ideeën over hoe design, natuur en duurzaamheid eruit zien, achter zich laten om baanbrekende innovatieve voorstellen te kunnen introduceren. Bijvoorbeeld aan de hand van Biomimetica, een praktijk die de modellen van de natuur bestudeert en vervolgens deze ontwerpen en processen imiteert of er inspiratie uit haalt om menselijke problemen op te lossen. Of BioArt, waar de gebruikte materialen letterlijk natuurlijke weefsels en organismen zijn. Het thema RE_SHAPE maakt ruimte voor baanbrekende innovatieve voorstellen die reflecteren op design, natuur en duurzaamheid.


Within this theme, we explore how design can better shape our lives so that people are more connected to nature and can live more ecologically. RE_SHAPE aims to leave behind all preconceived ideas about what design, nature, and sustainability look like in order to introduce groundbreaking innovative proposals. For example, using Biomimetics, a practice that studies the models of nature and then imitates or draws inspiration from these designs and processes to solve human problems. Or BioArt, where the materials used are literally natural tissues and organisms. The RE_SHAPE theme makes room for groundbreaking innovative proposals that reflect on design, nature, and sustainability.