RE_SPONSIBLE

Bij het thema RE_SPONSIBLE presenteren we projecten die ons bewust maken van de individuele rol, maar ons ook de grotere schakels in het grotere geheel tonen. Het blijkt vaak moeilijk om over het grotere plaatje na te denken, om ons zorgen te maken over de gevolgen van individuele acties wanneer het resultaat niet direct of pas aan de andere kant van de wereld zichtbare gevolgen heeft. Met aandacht voor (de)kolonisatie en kapitalisme versus degrowth, verkennen we waar de kansen liggen om ecologische veranderingen teweeg te brengen in onze – globale – samenleving? Kansen en oplossingen, waarbij niet meer het ‘ik’ in het middelpunt staat, maar een ‘wij’, dat iedereen op de planeet omvat, mens en niet-mens. Met RE_SPONSIBLE stimuleren we bezoekers hier over na te denken.


With the theme RE_SPONSIBLE, we present projects that make us aware of our individual role in creating a better future, yet also show us the larger steps to take in the bigger picture. It often proves difficult to think about the bigger picture, to worry about the consequences of individual actions when the result is not immediate or only visible on the other side of the world. Focusing on (de)colonization and capitalism versus degrowth, we explore where are the opportunities to bring about ecological change in our -global- society? Opportunities and solutions, where it is no longer the ‘I’ that is at the center, but a ‘we’ that includes everyone on the planet, human and non-human. With RE_SPONSIBLE we encourage visitors to think about this.