Kunstwerken_

Arahmaiani

Memory of Nature, 2021

Arahmaiani Feisal’s werk verbindt haar islamitische achtergrond met hindoeïstische, boeddhistische en animistische overtuigingen. Sinds 2010 houdt ze zich samen met Tibetaanse monniken op het Tibetaanse Plateau bezig met de aanpak van milieuvraagstukken en brengt de memory of nature terug: de kennis van hoe we met en van de natuur kunnen leven. Ze is een pionier op het gebied van performancekunst in Zuidoost-Azië, en heeft haar werk als kunstenaar de afgelopen decennia gebruikt als een vorm van activisme. Arahmaiani houdt zich niet aan één label, maar wil haar werk multidimensionaal maken, met aandacht voor feministische kwesties, klassenstrijd, postkolonialisme, religie en het milieu. Geen van deze kwesties staat immers op zichzelf.

Voor RE_NATURE maakte Arahmaiani met aarde en zaden een mandala: een concentrisch diagram dat het universum symboliseert en spirituele en rituele betekenis heeft voor boeddhisten. Een werk dat ons herinnert aan onze relatie met de natuur. Met het werk stelt Arahmaiani voor om onze manier van kijken naar het heden, verleden en de toekomst te bevragen. Te vaak hebben we de neiging om in zwart-wit concepten te denken, zoals goed of slecht. Een boeddhistisch wereldbeeld daagt ons uit om dingen met elkaar verbonden te zien.

 


Arahmaiani Feisal’s work connects her Islamic background with Hindu, Buddhist, and animistic beliefs. She has been working with Tibetan monks on the Tibetan Plateau since 2010 to address environmental issues and recall the memory of nature: the knowledge of how to live with and from nature. She is a pioneer of performance art in Southeast Asia and has used her work as an artist as a form of activism in recent decades. Arahmaiani does not limit herself to one category, but wants her work to be multidimensional, covering feminist issues, class struggle, post-colonialism, religion, and the environment. None of these issues are isolated matters.

In her work for RE_NATURE, Arahmaiani used soil and seeds to create a mandala: a concentric diagram that symbolizes the universe and has spiritual and ritual significance for Buddhists. A work that reminds us of our relationship with nature. Through this work, Arahmaiani suggests to question our way of looking at the present, the past, and the future. Too often we tend to think in black and white concepts, such as good or bad. A Buddhist worldview challenges us to see things in connection with each other.