Online art_ Kunstwerken_

De Onkruidenier

CryptoFoam, 2021

Met CryptoFoam onderzoekt de Onkruidenier onze verhouding tot het lokale landschap van het fabrieksterrein op de Tramkade en vervlechten ze ecologie en economie tot een nieuw waardesysteem. Met het sluiten van de veevoer mengfabriek is een zichtbare schakel uit de mondiale voedsel en landbouw kringloop van de bio-industrie in de stad verdwenen. De distributie van veevoer vindt daarentegen nog steeds plaats. Wat zijn de zichtbare en onzichtbare verstrengelingen van deze schakel in het voedselsysteem en hoe kan dit op deze locatie nog ervaren worden?  

CryptoFoam bevraagt huidige waardesystemen rondom voedsel en landbouw en gaat op zoek naar nieuwe verhoudingen tussen ecologie en economie. Waar ooit schelpen werden gebruikt als munteenheid, vraagt de Onkruidenier zich af wat voor munteenheid een vluchtig proces als schuim zou kunnen zijn. Het werk bestaat uit een serie objecten op specifiek gekozen locaties op het Tramkade terrein die in een wandeling kunnen worden ervaren. De Onkruidenier daagt het publiek uit om bij de CryptoFoam de transacties rondom schuim onder ogen te komen.