Kunstwerken_

WIER Collectief

WIER (restaurant experience), 2021

In een toekomst waarin de zeespiegel onherroepelijk stijgt, zullen grote delen van Nederland onder water komen te staan. Een natter en zilter landschap, waarin we ons opnieuw zullen gaan verhouden tot de zee. Wat betekent dat voor ons op het gebied van wonen en leven? Brengt de zee ons nieuwe landbouw en voedselvoorzieningen?

Kan de zee ons op nieuwe manieren voeden? In de performatieve ervaring WIER, zijn we te gast in een restaurant van de nabije toekomst. We oogsten van zilte bodems en zee. De culinaire focus verschuift van land naar zee, met amuses die zee-ecosystemen in beeld brengen. De zee oogst is vertaald naar gerechten met zeebananen en -komkommers, met aardappels van zilte gronden en gegarneerd met zeesla. De toekomst van zee en zilt is nu te ontdekken in Den Bosch. 

Ieder weekend is het WIER Restaurant in Den Bosch geopend. Je kunt plaatsnemen in het drijvende restaurant, hoog boven de zeespiegel, waar je zweeft in het Social Label Lab.


With sea levels rising irreversibly in the future, large parts of the Netherlands will be flooded. We’ll be left with a wetter, saltier landscape, where we will once again have to contend with the sea. What does that mean for our homes and lives? Will the sea bring us new agriculture and food supplies?

Can the sea feed us in new ways? In the performative experience WIER, we are guests in a restaurant from the near future. We harvest from salty grounds and sea. The culinary focus shifts from land to sea, with amuse-bouches that depict marine ecosystems. The sea harvest is translated into dishes with sea bananas and cucumbers, with potatoes from salty soil, and garnished with sea lettuce. The future of sea and salt is to be discovered now in Den Bosch.

The WIER Restaurant in Den Bosch is open every weekend. You can take a seat in the floating restaurant, high above sea level, where you drift in the Social Label Lab.