Walk

Dwalingen

Ienke Kastelein

De wandelingen van kunstenaar Ienke Kastelein wortelen in een lange traditie binnen de kunst, met performances in relatie tot mens en landschap. DWALINGEN is een reeks wandelingen voor RE_NATURE, vanaf de Tramkade. Ze zijn zonder vaste route, aangestuurd vanuit de zintuigen: elke wandeling is een dwaling, met accenten die ontstaan onder invloed van weer en wind, de geest van de dag, de aanwezigen, terloopse ontmoetingen. Stille conversaties worden afgewisseld met gesproken woord, ruiken met proeven, lopen met zitten. De wandeling als kunst van het voorbijgaan. De route verkent de stad, de zaailingen, de wilde oevers langs de Dieze en rivier de Aa. 

Ienke Kastelein’s wandelingen zijn als een scenografie van onze omgeving. De (openbare) ruimte is het podium, de wandeling is de voorstelling en de deelnemers zijn zowel publiek als performer. 

Speciale gast: Hans van Lunteren

Toegangsprijs

Volwassene: € 12,50
Student: € 8


Ienke Kastelein

DWALINGEN. (WANDERINGS.) De kunst van doen en laten (the art of doing and not doing), 2021

Artist Ienke Kastelein’s hikes are rooted in a long tradition of art, with performances in relation to people and the landscape. DWALINGEN is a series of hikes for RE_NATURE, starting at Tramkade. They have no fixed itinerary, but are guided by the senses: each hike meanders, with accents that arise under the influence of the weather, the spirit of the day, those present and casual encounters. Silent conversations alternate with spoken word, smelling with tasting, walking with sitting down. The walk as an art of passing by. The route explores the city, the seedlings, and the wild banks along the Dieze and Aa rivers. Ienke Kastelein’s walks are like a scenography of our surroundings. The public space is the stage, the walk is the performance, and the participants are both audience and performer.