Walk

DWALINGEN

Ienke Kastelein

De wandelingen van kunstenaar Ienke Kastelein wortelen in een lange traditie binnen de kunst, met performances in relatie tot mens en landschap. DWALINGEN is een reeks wandelingen voor RE_NATURE, lopend vanaf de Tramkade. De wandelingen hebben geen vaste route, maar worden aangestuurd vanuit de zintuigen: elke wandeling is een dwaling, met accenten die ontstaan onder invloed van weer en wind, de geest van de dag, de aanwezigen en terloopse ontmoetingen. Stille conversaties worden afgewisseld met gesproken woord, ruiken met proeven, en lopen met zitten. De wandeling als kunst van het voorbijgaan. De route verkent de stad, de zaailingen, de wilde oevers langs de Dieze en rivier de Aa. 

Ienke Kastelein’s wandelingen zijn als een scenografie van onze omgeving. De (openbare) ruimte is het podium, de wandeling is de voorstelling en de deelnemers zijn zowel publiek als performer. 

Speciale gast: Hans van Lunteren

Toegangsprijs

Volwassene: € 12,50
Student: € 8

De wandelingen vonden plaats op meerdere dagen gedurende het festival in oktober 2021.


Artist Ienke Kastelein’s walks are rooted in a long tradition of art, with performances in relation to people and the landscape. DWALINGEN is a series of walks for RE_NATURE, starting at Tramkade. They have no fixed itinerary, but are guided by the senses: each hike meanders, with accents that arise under the influence of the weather, the spirit of the day, those present and casual encounters. Silent conversations alternate with spoken word, smelling with tasting, and walking with sitting down. The walk as an art of passing by. The route explores the city, the seedlings, and the wild banks along the Dieze and Aa rivers. Ienke Kastelein’s walks are like a scenography of our surroundings. The public space is the stage, the walk is the performance, and the participants are both audience and performer.

These walks took place on multiple days during the festival in October 2021.