Walk

Er is geen kaart. Je loopt er één

Expodium

Expodium is een collectief van Bart Witte, Nikos Doulos en Friso Wiersum. Voor RE_NATURE hebben zij een thematische nachtwandeling ontwikkeld, waarbij niet gegidst wordt, maar wel gestuurd. 

Deze wandeling neemt je mee in de nacht en in de ongebouwde stad. Het is een uitnodiging om in gesprek te gaan met de tijd, je omgeving en jezelf. Er is geen kaart. Je loopt er één is een audiowandeling; terwijl je luistert naar gesproken woord, soundscapes, en flarden muziek word je uitgenodigd om voorbij de Tramkade te denken. Is een nachtelijke wandeling ook een verkenning van je eigen lichaam? Kunnen plekken zelf ook een verhaal vertellen? En kun je door de tijd heen lopen, naar wat achter en voor ons ligt?

Tijdens de corona-pandemie beseften we dat we een manier moeten vinden om met andere mensen en soorten samen te leven. Hoe kunnen we leven met de angst om onze wereld kwijt te raken, zonder de toekomst nu al te vergeten?

Toegangsprijs

Volwassene: € 10
Student: € 5
Kind: € 2

*De soundscape zelf is op elk moment beschikbaar tijdens het festival. Haal een envelop met vragenkaartjes bij de informatiedesk, en neem je telefoon en oordopjes mee om in deze ervaring te stappen.

Dit evenement vond plaats gedurende het festival in oktober 2021.


Expodium is a collective consisting of Bart Witte, Nikos Doulos, and Friso Wiersum. They have developed a thematic night walk for RE_NATURE, which does not involve guided tours, but rather a guidance.

This walk takes you into the night and into the unbuilt city. It is an invitation to enter into conversation with time, your surroundings, and yourself. Er is geen kaart. Je loopt er één is an audio walk; while listening to spoken word, soundscapes, and bits of music you are invited to think beyond the Tramkade. Is a nightly walk also an exploration of your own body? Can places also tell a story? And can you walk through time, to what lies behind and ahead of us?

During the coronavirus pandemic, we realized that we have to find a way to live with other people and species. How can we live with the fear of losing our world without forgetting the future already?

This event took place during the festival in October 2021.