Kunstwerken_

Ambassade van de Noordzee

Het Audement (prototype), 2021

Hier bouwt de Ambassade van de Noordzee aan Het Audement. Hierbij staat niet het spreken (zoals in het Parlement), maar het luisteren centraal. Tijdens RE_NATURE presenteert de Ambassade van de Noordzee een prototype van Het Audement, een ruimtelijk ontwerp waarin het publiek de politieke stem van de Noordzee kan beluisteren en mens en meer-dan-mens kunnen leren elkaar te verstaan. 

Bij een nieuwe ecologische politiek hoort een nieuwe politieke arena, een fysieke ruimte waar mens en zee kunnen samenkomen. Want als we willen dat de natuur ook de interruptiemicrofoon kan grijpen, zullen we deze opnieuw moeten ontwerpen.

Het onderzoek naar Het Audement richt zich zowel op de ruimtelijke vormgeving als op het vormgeven van praktijken die mensen in staat stellen beter naar niet-menselijke entiteiten te luisteren. 

Het Audement wordt ontwikkeld door de Ambassade van de Noordzee i.s.m. Architectenbureau Studio Ossidiana, scenograaf Tim Vermeulen, jurist en onderzoeker Dr. Daphina Misiedjan, antropoloog en actie-onderzoeker Darko Lagunas en geluidskunstenaar Harpo ’t Hart.

De Ambassade van de Noordzee is een interdisciplinair collectief van ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, juristen en beleidsmakers. In juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht in Den Haag met als uitgangspunt: de zee is van zichzelf. De missie omvat het luisteren naar de zee, in al haar diversiteit, en het erkennen van de Noordzee als volwaardige politieke speler. De Ambassade heeft een pad tot 2030 uitgestippeld. De eerste jaren luisteren we naar de Noordzee, om vervolgens te spreken met en uiteindelijk te onderhandelen namens de Noordzee.


This is where the Ambassade van de Noordzee (Embassy of the North Sea) is building Het Audement. The project is not about speaking (as in Parliament), but about listening. During RE_NATURE, the Ambassade van de Noordzee will present a prototype of Het Audement, a spatial design in which the public can listen to the political voice of the North Sea and humans and more-than-humans can learn to understand each other.

New ecological politics require a new political arena, a physical space where people and the sea can come together. Because if we want nature to be able to take the microphone and interrupt, we will have to redesign it.

The research on Het Audement focuses both on spatial design and on shaping practices that enable people to listen better to non-human entities.

Het Audement is being developed by the Ambassade van de Noordzee in collaboration with the architectural firm Studio Ossidiana, scenographer Tim Vermeulen, lawyer and researcher Dr. Daphina Misiedjan, anthropologist and action researcher Darko Lagunas, and sound artist Harpo ’t Hart.

The Ambassade van de Noordzee is an interdisciplinary collective of designers, artists, scientists, lawyers, and policy makers. The Ambassade van de Noordzee was founded in The Hague in June 2018, on the principle that the sea belongs to itself. The mission encompasses listening to the sea, in all its diversity, and recognizing the North Sea as a full political player. The Ambassade van de Noordzee has outlined a roadmap leading up to 2030. In the first few years, we listen to the North Sea, then speak with it, and finally negotiate on its behalf.