Movie

White Cube

Renzo Martens

Renzo Martens heeft in 2010 het Institute for Human Activities (IHA) opgericht, een gentrificatie-programma op een palmolieplantage in het Congolese regenwoud. Sinds 2014 werkt IHA nauw samen met de Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), een coöperatie van plantagearbeiders die nieuwe ecologische initiatieven ontplooit met kunst. In de film White Cube wordt de bouw en inhuldiging van een ‘white cube’ op de voormalige palmolieplantage van Unilever in Lusanga, DR Congo, getoond. Met de oprichting hiervan worden de mechanismen waarmee de plantages de kunstwereld ondersteunen omgedraaid; de privileges van de kunstwereld worden namelijk teruggebracht naar een van de plantages die historisch gezien de oprichting van westerse musea heeft gefinancierd. 

De samenwerking tussen IHA en CATPC heeft ertoe geleid dat plantagearbeiders met succes gebruikmaken van het concept van de ‘white cube’ om de zichtbaarheid en het kapitaal te verwerven die nodig zijn om hun land terug te kopen van internationale ondernemingen.

De film van 90 minuten werd tijdens het festival in oktober 2021 dagelijks vertoond om 14.00 uur in de Wikkelboot aan de Tramkade.